Årets Museum 2015

 

Pressemelding 9.9.2015

NYNORSK KULTURSENTRUM ER ÅRETS MUSEUM 2015

 

Nynorsk kultursentrum ble overrakt prisen Årets museum 2015 av kulturminister Thorhild Widvey i Hamardomen under åpningen av Det nordiske museumsmøtet i Hamardomen onsdag kveld. Nynorsk kultursentrum fikk prisen i skarp konkurranse med to svært gode kandidater: Nordnorsk Kunstmuseum og Munchmuseet.

 

Årets kandidater er tre særdeles ambisiøse og ekspansive museer. De arbeider hardt for å nå nye publikumsgrupper, og de markerer seg alle med nye former for samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Alle de tre kandidater markerer seg i offentligheten, bryter ny grunn og viser en engasjerende tillit til sine prosjekter.

 

Juryen understreker at vinneren er et offensivt, alliansebyggende og framtidsrettet museum. Det makter å gjøre historie og immateriell kulturarv levende og relevant i dagens Norge – gjennom utstillinger, festivaler og en tydelig stemme samfunnsdebatten. Nasjonalt og internasjonalt går det i bresjen for nye nettverk og samarbeid mellom museer. Det jobber systematisk med å formidle språkarven digitalt, og det øker også sitt geografiske nedslagsfelt.

 

Nynorsk kultursentrum har sitt tyngdepunkt ved Ivar Aasen-tunet i Ørsta, men meisler ut nye former for samarbeid – ved å knytte de norske litteraturmuseene sammen; og ved å bygge et globalt nettverk av språkmuseer. Det driver et omfattende arbeid med å samle og formidle språkarven digitalt, blant annet i form av oppslagsverket Allkunne; og det har inntatt en viktig rolle i dagsaktuelle språkpolitiske debatter. Samtidig evner Nynorsk kultursentrum å utvide sitt nedslagsfelt: I fjor åpnet det nye Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, og nå arbeides det med å opprette et nytt Vinje-senter i Telemark. Alt dette er uttrykk for et museum med en bemerkelsesverdig offensiv og framtidsrettet strategi.

 

 

Nominasjonene kan leses her: http://museumsforbundet.no/?page_id=9774

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leder), museumssjef Cornelia Lönnroth fra Göteborgs stadsmuseum og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

 

Kontaktperson: Juryleder Ib Thomsen (905 79 805)

——————— På vegne av juryen, Liv Ramskjær (924 27 878

Pressemelding vinner av Årets museum2015

 

PRESSEMELDING 17.8.2015

 

Her er de nominerte til Årets museum 2015!

Munchmuseet • Nordnorsk Kunstmuseum • Nynorsk kultursentrum

 

Tre særdeles ambisiøse og ekspansive museer er denne gangen pekt ut som kandidater til prisen Årets museum 2015. Det siste året har to av dem opprettet nye filialer – og det ser ut til å bli flere. De arbeider hardt for å nå nye publikumsgrupper, og de markerer seg alle med nye former for samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Juryen er glad for å presentere tre kandidater som bryter ny grunn og viser en engasjerende tillit til sine prosjekter.

 

 

Munchmuseet

Munchmuseet i Oslo er et av våre aller viktigste kunstmuseer. Det viser en imponerende evne til å bringe Edvard Munchs kunst i kontakt med samtiden – og å skape debatt. I året som har gått har fremfor alt utstillingen «Munch + Melgaard» vist at museet tenker friskt og nytt, både i kuratering og utstillingsdesign. Her har museet klart å sette Munch i et oppsiktsvekkende og interessant samtidsperspektiv – og slik utløst viktige debatter om kunstens evne til å ryste og avsløre sin samtid, og om forholdet mellom kunstens autonomi og dens konsekvenser for samfunnet.

 

Vi ser i dag et mer utadvendt og modig museum ta form og innta en samfunnsposisjon som er det kommende bygget i Bjørvika verdig. Det viser seg også i museets satsning på nye former for samarbeid – med andre kultur- og reiselivsaktører i hovedstaden, og ikke minst gjennom faglig samspill og utveksling med museer internasjonalt. Museet bidrar også til verdifull forskning og digital tilgjengeliggjøring av Munch-arven. Disse ulike grepene bærer også frukter i form av kraftig økende besøkstall.

 

 

Nordnorsk Kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum er i ferd med å bli en av det nordnorske kulturlivets juveler. Ikke bare gjennom en stadig utvidelse av samlingen, forskningsvirksomhet og mønsterverdige utstillinger: Museet er svært framoverlent og ekspansivt. I vår markerte det seg som verdens nordligste kunstmuseum ved å åpne en ny avdeling på Svalbard, hvor museet også vil starte et residensprogram. Juryen tillater seg å håpe at museets vyer for ytterligere filialer vil bli realisert i årene som kommer.

 

Museet, som har base i Tromsø, tar et særskilt ansvar for landsdelen og har lagt særlig vekt på den samiske kunsten. Det jobber også fram nye måter å få originalkunst ut til lokalsamfunn og skoler på. Samtidig tar museet med seg nordnorsk kunst og motiver ut av landet. Et strålende eksempel er Peder Balke-utstillingen i National Gallery i London, som med mer enn 230.000 besøkende sørget for å løfte fram denne tidligere lite kjente kunstneren. Nordnorsk Kunstmuseum er et eksempel på et museum som setter seg høye mål – og når dem.

 

 

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum, med Ivar Aasen-tunet i Ørsta som hovedarena, er en pioner. Nasjonalt og internasjonalt står språk- og litteraturmuseet fram som en uvanlig levende, ambisiøs og systematisk formidler og forvalter av immateriell kulturarv. Museet gir det nynorske språket og litteraturen vitalitet og relevans – blant annet gjennom utstillinger, de årlige nynorske festspela og poesifestivalen i Ulvik annethvert år.

 

I disse dager meisler museet ut nye former for samarbeid både ved å knytte de norske litteraturmuseene sammen, og ved å bygge et globalt nettverk av språkmuseer. Det drives et omfattende arbeid med å samle og formidle språkarven digitalt, blant annet i form av oppslagsverket Allkunne. Nynorsk kultursentrum har inntatt en viktig rolle i dagsaktuelle språkpolitiske debatter. Samtidig evner de å utvide sitt nedslagsfelt: I fjor åpnet det nye Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, og nå arbeides det med å opprette et nytt Vinje-senter i Telemark. Dette viser at vi har å gjøre med et museum med en bemerkelsesverdig offensiv og framtidsrettet strategi.

 

 

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leder), museumssjef Cornelia Lönnroth fra Göteborgs stadsmuseum og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

 

Kontaktperson: Juryleder Ib Thomsen (905 79 805)

På vegne av juryen, Liv Ramskjær (924 27 878)

Prisen deles ut av kulturminister Thorhild Widvey under åpningen av Det nordiske museumsmøtet på Hamar 9. september

 

 

Nominasjoner Årets museum 2015 (Word)

 

Foto: Dag Fosse / KODE
Foto: Dag Fosse / KODE. Direktør ved KODE Bergen Karin Hindsbo med prisen Årets museum 2014

 

 

 

INVITASJON:

 

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

 

Juryen som utpeker prisvinneren består av tre uavhengige medlemmer, og utnevnes av styret i Norges museumsforbund. Prisen for 2015 blir delt ut på Det nasjonale museumsmøtet på Hamar i september.

 

Kriterier for prisen:

Årets museum skal gå til et museum i Norge som oppfyller ICOMs museumsdefinisjon og som har vist evne til nyskapende virksomhet og god forankring i samfunnet. Det skal være et museum som arbeider aktivt og innovativt med fornying, forskning, formidling eller forvaltning av samlingene, eller som har vist evne til nytenkning om museets samfunnsrolle. Juryen bedømmer de nominerte museene ut fra de følgende kriteriene:

 

–       Nyskapende – museet er et godt eksempel på innovativ, kreativ og nytenkende virksomhet på ett eller flere områder

 

–       Gjennomslag – museets arbeid har hatt særlig betydning for publikum og de særskilte grupper museet arbeider målrettet sammen med

 

–       Inspirator – museet kan fungere som et godt eksempel for utvikling av ny virksomhet i andre museer

 

Årets jury er som i fjor (fra venstre): Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen, Cornelia Lönnroth, museumssjef ved Göteborgs stadsmuseum (Årets museum 2014 i Sverige) og juryleder Ib Thomsen, Stortingsrepresentant for FRP.

Arets museum_jury

Foto: Liv Ramskjær/Norges museumsforbund

 

 

Forslag til kandidater til Årets museum 2015 sendes innen 1. juni til LR@museumsforbundet.no

 

 

Forslaget skal inneholde informasjon om:

–       Praktiske opplysninger om museet: Navn, adresse, web-adresse, telefon, e-post og kontaktperson på museet

 

–       Begrunnelse:

 

  • En setning om hvorfor museet bør få prisen
  • Kort oppsummering av begrunnelsen
  • Utfyllende begrunnelse (max to sider) som må gi:
    • En beskrivelse av museet som kan danne grunnlag for første vurdering av forslaget, samt beskrivelse av det som foreslås premiert. Gjerne med fotografier, brosjyrer eller annen relevant dokumentasjon
    • En vurdering av hvilke kriterier museet særlig oppfyller

 

 

–       Forslagsstiller:

  • Navn
  • Kontaktperson
  • Kontaktopplysninger: Adresse, telefon, epost

 

 

–       Hvem kan foreslå kandidater?

Fylkeskommuner

Kommuner

Styremedlemmer i Norges museumsforbund

Styremedlemmer i Norsk ICOM

Medlemmer av juryen

Ansatte i museene

 

For mer informasjon:

Norges museumsforbund ved Liv Ramskjær, 22 99 31 33/92427878

 

 

 

Tidligere prisvinnere:

2014     KODE  – Kunstmuseene i Bergen

2013     Popsenteret i Oslo

2012     Vest-Telemark Museum

2011     Norsk Teknisk Museum

2010     NTNU Vitenskapsmuseet

2009     Jærmuseet

2008     Lillehammer Kunstmuseum

2007     Museumssenteret i Salhus

2006     Internasjonalt Kultursenter og Museum

2005     Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg

2004     Midt-Troms Museum

2003     Ingen prisutdeling

2002     Norsk Skogbruksmuseum

2001     Agder naturmuseum og botanisk hage

2000     Norsk folkemuseum

1999     Ryfylkemuseet

1998     Museet i Erkebispegården

1997     Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *