Velkommen til Utviklingsnett i Oslo 7. juni 2023

Klimahuset, Botanisk Hage

Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett: Kulturmiljø som samfunnsaktør og byggekloss – arealplanlegging og klima.   Tid og sted: 7. juni 2023 fra 09:00 - 16:00 på Klimahuset i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Adresse: Sars gate 1, 0562 Oslo. Arrangementet blir også strømmet.   Det foreløpige programmet vil by på temaet Kulturmiljø og klima. Her […]

Riksantikvartimen: Presentasjon av Riksantikvarens veiledere om varmepumper og solenergianlegg

Teams

Den siste tiden er det viet stor oppmerksomhet i media på hvordan vi kan energieffektivisere og energiplusse bygningene våre. Hvilke tiltak fungerer på kulturminner? Riksantikvaren har gitt ut to veiledere på tema vi ser at mange er opptatt av: Varmepumpe og solenergianlegg.   Arbeidet følger opp Riksantikvarens klimastrategi som ble lansert i 2021. Klimaendringene er […]

Gratis

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø Riksantikvaren inviterer til «TIK-seminar» den 13.-14.juni 2023 på Odda smelteverk. Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Seminaret vil også legge opp til en praktisk del med en tilstandsregistrering i felt. Sted: Odda smelteverk.   Odda smelteverk. Dei tidlegaste bygga er prega av eit tradisjonelt […]

Bygningsvern eller styrt forfall?

Union Bakgården, Kulturytring 2023 Drammen,Norge

En kulturpolitisk paneldebatt med sentrale personer fra Stortingets familie- og kulturkomite, museumssektoren og fylkeskommunene. Tema til debatt er hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger. Hvem har ansvaret for bygningsarven på museene? Hvordan vil kulturpolitikere arbeide for å realisere satsingen på bygningsvern i Museumsmeldingen og å jobbe frem egnede […]

KR1750

Skriveseminar på Falstadsenteret 2023 – NB: Fulltegnet

Falstadsenteret Falstadvegen 59,Ekne,Norge

Norges museumsforbund og Forskerforbundets lokallag på Falstadsenteret inviterer til to-dagers seminar med veiledning i vitenskapelig skriving og publisering 24.–25. august 2023. Seminaret er et ledd i arbeidet med å styrke forskning og forskningsformidling i museene i Norge, og passer for samtlige museumsansatte som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor vitenskapelig skriving og publisering i tidsskrifter. […]

NOK750

Jernverksseminaret 2023

House of Foundation, Henrich Gernes gate 12, 1530 Moss House of Foundation, Henrich Gerners gate 12,MOSS,Norge

Næs Jernverksmuseum arrangerer seminar for alle som er interessert i de gamle jernverkenes historie og i år arrangeres seminaret i Østfold. Temaene er tilknyttet regionens jernverkshistorie og er i regi av Næs Jernverksmuseum og Østfoldmuseene. Seminaret starter i Moss onsdag 06.09 og fortsetter i Halden torsdag 07.09. Det blir foredrag og utflukter, blant annet til […]

kr850