Årets museum 2016

Vest-Agder-museet er Årets museum 2016!

Pressemelding 14.09.16

 

 

Vest-Agder-museet ble overrakt prisen Årets museum 2016 av statssekretær Bård Folke Fredriksen under åpningen av Det nasjonale museumsmøtet på Krona, Romsdalsmuseet onsdag kveld. Vest-Agder-museet fikk prisen i konkurranse med to andre gode kandidater: Skimuseet i Oslo og Sør-Troms Museum.

 

Alle de nominerte utmerker seg ved en tydelig samfunnsrolle, og de er kompetente og strategiske i sitt arbeid. Alle de tre er nyskapende og viser vilje til å gå nye veier i formidlingen av samlingene sine.

 

Juryen understreker at vinneren er et ambisiøst museum med tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet har som et tydelig mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», og tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjekt fra de siste årene som tar opp tema knyttet til religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankres bredt i organisasjonen.

 

Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon selv om avdelingene er spredd over hele fylket. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere.
Nominasjonene kan leses her: http://museumsforbundet.no/?page_id=11829

———————
Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumsdirektø Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

 

Kontaktperson: Juryleder Svein Harberg (909 45 678)
———————

På vegne av juryen,
 Liv Ramskjær (924 27 878)

 


Pressemelding 17. august 2016:

 

Her er de nominerte til Årets museum 2016!

Skimuseet • Sør-Troms Museum • Vest-Agder-museet

 

Årets nominerte til prisen Årets museum er Skimuseet, Sør-Troms Museum og Vest-Agder. Alle de nominerte utmerker seg ved en tydelig samfunnsrolle, og de er kompetente og strategiske i sitt arbeid. Alle de tre er nyskapende og viser vilje til å gå nye veier i formidlingen av samlingene sine.

 

Prisen deles ut av statssekretær Bård Folke Fredriksen under åpningen av Det nasjonale museumsmøtet i Molde på Krona, Romsdalsmuseet, 14. september (Mer informasjon på Museumsforbundets nettsider.)

 

Skimuseet

Skimuseet i Oslo har med stort hell tatt nye grep for å utvikle museet – blant annet med nye og friske utstillinger. Skimuseet er inne i en større omlegging, der nye innfallsvinkler og perspektiver trekkes inn i utstillingene. Museet arbeider nå med en utstilling om vær, føre og klima i samarbeid med Meteorologisk institutt, som feirer 150-årsjubileum i år.

 

En av Skimuseet styrker er at det makter å skape unike og rike opplevelser for sine besøkende. Slik klarer museet både å skape entusiasme for – og spre kunnskap om – skisporten og dens utvikling. Den nye utstillingen «Frihet på snø» viser forbindelsene mellom ski-, snowboard- og annen brettkultur. Samtidig knytter den på vellykket vis disse moderne idrettene til skihistorien. Slik når museet nye målgrupper, uten å miste sin rolle som forvalter av skitradisjon av syne.

 

Skimuseet er spesielt i den norske museumsfloraen fordi det i så stor grad er drevet med egeninntekter og andre private midler. Det er den del av Skiforeningen, som har bred erfaring med å skaffe sponsorer til utvikling av arenaer og utstillinger. Ikke minst er stedet Skimuseet holder til i, hopptårnet i Holmenkollen, i seg selv et av Oslos turistmål. I 2015 var det 171.771 besøkende.

 

Sør-Troms Museum

Sør-Troms Museum er nominert for hvordan det forteller historier vi som samfunn trenger å høre. Museet samarbeider tett med frivillige for å rydde skog, slik at tuftene av fangeleiren for russiske krigsfanger på Trondenes er blitt tydelige i landskapet. Det gir nye muligheter for å formidle denne viktige historien. Med utgangspunkt i den lokale historien løftes mer universelle samfunnstrekk frem.

 

Museet har også gjennom mange år arbeidet med å dokumentere og vise frem historien om de psykisk utviklingshemmede menneskene som ble samlet på institusjonen Trastad Gård i Kvæfjord. Museet gjør viktig jobb, ikke bare ved å formidle et stykke norsk sosialhistorie: Med utgangspunkt i de kunstneriske ferdighetene noen av beboerne la for dagen, har museet skapt et unikt galleri og et sentrum for såkalt «outsider art» i Norge. Med utgangspunkt i den lokale historien klarer museet, med arbeidet på Trondenes og Trastad, å belyse universelle og aktuelle problemstillinger.

 

Museet gjør også mye nyskapende, noe prosjektet Allmenninger er ett eksempler på. Det foreligger spenstige planer for å gjenskape et middelaldertun, som både skal fortelle om datidens levemåte,men også samle og formidle middelaldersk byggeskikk. Sør-Troms Museum pleier dessuten et godt internasjonalt kontaktnett, som gir institusjonen kunnskap og impulser til nyutvikling.

 

Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet er nominert for et ambisiøst og tydelig formulert – og utført – samfunnsoppdrag. Museet har som mål å bidra til en «positiv samfunnsutvikling», samtidig som det tør å sette tabubelagte og vanskelige deler av historien på dagsordenen. Utstillingsprosjektene om religion, kropp og fattigdom er eksempler på dette. Museet har et godt fundert verdigrunnlag og utmerker seg med et grundig og bevisst arbeid med etikk, som er forankret i hele organisasjonen. Et nylig avlagt doktorgradsarbeid er en sentral del av denne kompetansen.

 

Vest-Agder-museet viser hvordan man kan lykkes i å binde sammen svært ulike museumsenheter til én samlet og samkjørt organisasjon. Museet har stor spennvidde i sine tilbud og sitt arbeid: Fra en kjørbar smalsporet jernbane, produksjon av tradisjonelle produkter med gamle maskiner på Sjølingstad, bevaring og vedlikehold av immateriell kunnskap – til krigsminner, friluftsmuseum og herregård. Organisasjonen preges av engasjement og kvalitetsbevissthet i alle ledd, og av et godt samarbeid med viktige frivillige støttespillere. I 2015 hadde museet 93.000 besøkende og forvaltet 60.000 gjenstander, 220.000 foto og 97 antikvariske bygg.

 

——————

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Svein Harberg (leder), museumssjef Isabella Nilsson fra Göteborgs konstmuseum og Haakon Bekeng-Flemmen, idéhistoriker og tidligere kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontaktperson:

Juryleder Svein Harberg, Tlf.: 909 45 678

——————–

På vegne av juryen:

Liv Ramskjær, Tlf.: 924 27 878