Årets museum 2005

Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg" er kåret til Årets museum 2005
Juryens nominasjon og begrunnelse:

     

Trøndelag Folkemuseum –  SVERRESBORG er kåret til ”ÅRETS MUSEUM” i Norge 2005!

 

Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg er kåret til ”Årets Museum 2005”. Stor satsing på barn og unge, nyskapende samarbeid med andre museer og en langvarig og utholdende vekt på kvalitet, er juryens begrunnelse .

Det er Norges museumsforbund som står bak prisen ”Årets Museum”, og det synlige beviset, en bronseplakett av kunstneren Nils Aas, vil bli overrakt av kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland under festmiddagen på det nordiske museumsmøte i Karlstad 22. september.

I juryens begrunnelse heter det at Trøndelag Folkemuseum i Trondheim har utviklet seg fra et tradisjonelt friluftsmuseum til et moderne museum med sterk vekt på å delta i sin samtid. Den målbevisste satsingen på utstillinger, rollespill og tilrettelagte aktiviteter for barn og unge trekkes spesielt fram. Også det formelle samarbeidet med Jamtlimuseene i Østersund, som har gitt Sverresborg mulighet til å delta i tre forskjellige Interregprosjekter innenfor EUs tilskuddsordninger blir framhevet av juryen. Sverresborg har også, innenfor små økonomiske rammer, satset på konservering og forskning, og leder Nettverk for bevaring og magasin. Juryen berømmer  Sverresborg for at museet har påtatt seg det faglige ansvar for å etablere Norsk Døvemuseum og museets mangeårige engasjement for samtidsdokumentasjon i forhold til nye minoriteter i Norge.

Juryen for ”Årets Museum” består av odelstingspresident Ågot Valle, SV (leder), direktør Erik Rudeng ved stiftelsen Fritt Ord og programleder Øyvind Arntsen i NRK P2. Sekretær for juryen er generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges museumsforbund.

     

Juryen besto av:
Ågot Valle
odelstingspresident (leder)
Øyvind Arntsen
programleder ”Museum”, NRK P2
Erik Rudeng

direktør i Stiftelsen Fritt Ord
Sekretær: Tron Wigeland Nilsen
generalsekretær i Museumsforbundet