Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg

Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg (SIKA) er en fagseksjon under Norges museumsforbund.

 

Seksjonen er åpen for alle museumsforbundets medlemmer. Våre arrangementer er i tillegg åpne for alle som har interesse innen temaene industri, kommunikasjon og anlegg.

 

SIKA er en videreføring av den tidligere frittstående foreningen MIKA (Museer innen industri, kommunikasjon og anlegg) som startet i 1991. Foreningen hadde til hensikt å samle museer som arbeider innenfor områdene industri, kommunikasjon og anlegg.

 

Vi ønsker å være møteplass for museer med felles utfordringer og interesser innen dokumentasjon, formidling og vern av kulturminner innen industri,kommunikasjon og anlegg.

 

———————————

Styret, medlemmer

Aktuelt