Privatarkivkonferansen 2023

Scandic Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9,Sandefjord,Norge

Bildet er tatt i Grytviken, hvalfangststasjon på Sør-Georgia. Fotograf er Theodor Anderson som arbeidet som tømmermann på hvalfangststasjonen i perioden 1926-1932. Han tok mange bilder som dokumenterer både arbeids- og hverdagslivet på fangststasjonen. Arkivet er i dag en del av Norges dokumentarv.   Privatarkivkonferansen 2023 vil bli avholdt i Sandefjord 31. mai – 1. juni […]

KR795-KR2990

Webinar: Introduction to European Route of Industrial Heritage

webinar

Free online event (Teams) organised by Finnish Heritage Agency and the European Route of Industrial Heritage. Are you working with industrial heritage and interested in developing tourism? Are you seeking opportunities to develop industrial heritage in the international context? The European Route of Industrial Heritage (ERIH) is the tourism information network of industrial heritage in Europe. […]

Gratis

Velkommen til Utviklingsnett i Oslo 7. juni 2023

Klimahuset, Botanisk Hage

Riksantikvaren inviterer til Utviklingsnett: Kulturmiljø som samfunnsaktør og byggekloss – arealplanlegging og klima.   Tid og sted: 7. juni 2023 fra 09:00 - 16:00 på Klimahuset i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Adresse: Sars gate 1, 0562 Oslo. Arrangementet blir også strømmet.   Det foreløpige programmet vil by på temaet Kulturmiljø og klima. Her […]

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø

Fagseminar for tekniske og industrielle kulturmiljø Riksantikvaren inviterer til «TIK-seminar» den 13.-14.juni 2023 på Odda smelteverk. Tema for årets seminar er «Tilstandsregistrering av tekniske og industrielle kulturminner». Seminaret vil også legge opp til en praktisk del med en tilstandsregistrering i felt. Sted: Odda smelteverk.   Odda smelteverk. Dei tidlegaste bygga er prega av eit tradisjonelt […]

Bygningsvern eller styrt forfall?

Union Bakgården, Kulturytring 2023 Drammen,Norge

En kulturpolitisk paneldebatt med sentrale personer fra Stortingets familie- og kulturkomite, museumssektoren og fylkeskommunene. Tema til debatt er hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger. Hvem har ansvaret for bygningsarven på museene? Hvordan vil kulturpolitikere arbeide for å realisere satsingen på bygningsvern i Museumsmeldingen og å jobbe frem egnede […]

KR1750

Skriveseminar på Falstadsenteret 2023 – NB: Fulltegnet

Falstadsenteret Falstadvegen 59,Ekne,Norge

Norges museumsforbund og Forskerforbundets lokallag på Falstadsenteret inviterer til to-dagers seminar med veiledning i vitenskapelig skriving og publisering 24.–25. august 2023. Seminaret er et ledd i arbeidet med å styrke forskning og forskningsformidling i museene i Norge, og passer for samtlige museumsansatte som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor vitenskapelig skriving og publisering i tidsskrifter. […]

NOK750