Nettsaken viser til flere eksempler:

1. juni i år avholdt UNESCO et  høynivåmøte om handel med kulturgjenstander. Her presenterte Tysklands kulturminister Monica Grütters en fersk publikasjon fra mai 2018 med retningslinjer for hvordan tyske museum bør håndtere gjenstander som er innført fra tidligere kolonistater. Kulturdepartementet minner om betydningen av å sjekke proveniens og eierskapshistorikk for gjenstander som kan ha sitt opphav i utlandet, både i museenes egne samlinger og når det gjelder mottak av nye donasjoner:

Kanskje kan Tysklands retningslinjer være til inspirasjon også for museer her til lands? German Museums Associations: “Guidelines on Dealing with Collections from Colonial Contexts”