ICOMs etiske retningslinjer: Andreutkastet er klart til høringsrunde

Høsten 2019 og vinteren 2020 foregikk det et intenst arbeid med å lage et utkast til konkretiserte etiske retningslinjer for museer i Norge. Resultatet ble at ti arbeidsgrupper og prosjektgruppen ferdigstilte høringsutkastet Åpent, inkluderende, transparent og profesjonelt. Etiske retningslinjer for museer i Norge, i mai 2020.  Høringsutkastet ble sendt ut til både Museumsforbundet og Norsk … Fortsett å lese ICOMs etiske retningslinjer: Andreutkastet er klart til høringsrunde