Museumsforbundets besøksstatistikk for 2018 er klar

Museumsforbundets hurtigstatistikk viser at det var 10.578.200 museumsbesøk i 2018, det er en nedgang på 2,30% fra 2017. Tallene omfatter 106 av medlemsmuseene, og de er ment å gi en første indikasjon på hvordan besøket var i museumsåret 2018. Noen museer har levert foreløpige tall, mens andre er endelige. Mange museer opplever nedgang i tallene for 2018, på grunn av gode besøkstall og besøksrekorder året før.