Årets museum 2014

 

Pressemelding 11.9.14

 

 

KODE – Kunstmuseene i Bergen ble Årets museum 2014

 

 

Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag delte ut prisen Årets museum 2014 til KODE – Kunstmuseene i Bergen under Det nasjonale museumsmøtets festmiddag i Håkonshallen 11. september. I tillegg til KODE var Jødisk Museum i Oslo og Telemark Museum nominert til den norske museumsprisen. Juryen understreket at det var tre gode kandidater som alle utmerker seg ved at de tar museets samfunnsrolle på alvor, de er alle engasjerte formidlere – og viser evne til nyskaping.

 

KODE fikk prisen fordi museet de siste årene har arbeidet seriøst og nyskapende med å utvikle og tydeliggjøre museets samfunnsrolle, har arbeidet aktivt med dokumentasjon, forskning og forvaltning av samlingene og med videreutvikling av museets profil. KODE har de siste årene tenkt nytt og helhetlig i måten å organisere institusjonen på for å løfte den til nytt nivå, ikke minst i hvordan de ulike avdelingene og samspillet mellom dem utvikles, og har en tydelig helhetstenkning som preger arbeidet. Museet har lagt mange gode utstillinger de siste årene og har arbeidet godt med involvering av publikum.

 

 

 

——————

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leder), museumssjef Cornelia Lönnroth fra Göteborgs stadsmuseum og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er generalsekretær Liv Ramskjær i Norges museumsforbund.

 

Kontaktperson:

 

Ib Thomsen, Tlf.: 905 79 805

——————–

 

På vegne av juryen

Liv Ramskjær; Tlf.: 924 27 878

 

 

Her er i de nominerte til Årets museum 2014 (i alfabetisk rekkefølge):

 

Jødisk Museum i Oslo
KODE – Kunstmuseene i Bergen
Telemark Museum

 

 

Les også Årets museum – grip sjansen!

 

 

18.08.14: Pressemelding:

Juryens begrunnelse:

Jødisk Museum i Oslo, KODE – Kunstmuseene i Bergen og Telemark Museum er nominert til prisen Årets museum 2014. Alle de nominerte utmerker seg ved å ta museets samfunnsrolle på alvor, de er alle engasjerte formidlere – og viser evne til nyskaping.

 

Jødisk Museum i Oslo

Jødisk Museum har gjennom sin tiårige historie løftet fram jødisk kultur og norsk-jødisk historie i den offentligheten – ved å vektlegge forskningsbaserte utstillinger og formidling. Her har innsamling av unikt gjenstandsmateriale og dokumentasjon av den jødiske historien i Norge har stått i sentrum. Fra åpningen av den første utstillingen «Friheten vinnes bare én gang» i 2008 har museet laget utstillinger som både formidler kunnskap om jødedommen og hvordan jøder praktiserer sin tro og sine tradisjoner. Men museet har også trukket frem ukjente sider av de norske jødenes historie, som deres krigsinnsats og jødiske kunstneres arbeid.

 

Museet har ved flere anledninger satt søkelyset på sentrale hendelser i jødenes historie, blant annet gjennom utstillingen «Husk oss til livet – jødiske skjebner 1940–1945» i 2012 forbindelse med 70-årsmarkeringen for deportasjonen av jøder med Donau under krigen. I grunnlovsåret 2014 har museet valgt å lage en ny utstilling i gårdsrommet: «Heia jødene! En utstilling om idrettsglede og integrasjon.» Den viser hvordan jødene på det mest «norske» vis har tatt del i friluftslivet og idretten – etter at det i 1851 ble mulig for jøder å oppholde seg i Norge.

 

Jødisk Museum formidler jødenes norske historie på en positiv, hensynsfull og engasjerende måte. Samtidig tør museet å ta opp myter om og fordommer mot jødene. Museet jobber tett sammen med det norske jødiske miljøet og er også en sentral formidler av jødisk kultur gjennom konserter, teater, foredrag, standup og debatter.

 

 

 

KODE – Kunstmuseene i Bergen

KODE tar sin rolle som en tung nasjonal og regional aktør på alvor – både med nyskaping og med en særegen evne til å krysse tradisjonelle grenser mellom museumsutstillinger og pedagogisk virksomhet. Museet har lyktes godt med å samordne sine enheter: KODE 1 Permanenten, Kode 2 Stenersens samling, KODE 3 Rasmus Meyers samling og KODE 4 Lysverket. Komponisthjemmene Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Ole Bull Museum Lysøen og Harald Sæverud Museum Siljustøl er også del av KODE.

 

Det er stor spennvidde i kunsten som vises, og KODE har flere kjente samlinger, slik som Kinasamlingen, Singersamlingen og Sølvskatten. I 2013 kunne Rasmus Meyers samlinger gjenåpne etter en omfattende renovering, som har gitt nye farger, nytt lysoppsett som skal skjerme kunsten og en løsning på klimaproblemene i bygget.

 

Gjennom flere år har museet satset på nye former for dialog med publikum. KunstLab, barnas kunstmuseum, var nytt i Norge da det åpnet i september 2011, og det er et viktig dialog- og formidlingstiltak. KODE står dessuten for en omfattende satsing innen Den kulturelle skolesekken. Museet var tidlig ute med kunstformidling på nye plattformer da det i 2011 lanserte en egen app for Astrup-utstillingen. Det har vært satset både på samtidskunst og nytenkning om «tradisjonskunst», noe som blant annet kommer til uttrykk i utstillingene med kinesisk samtidskunst. Museet har høye ambisjoner og ønsker å bli målt mot de beste i Europa. I den strategiske planen er museets ambisjoner formulert med fire F’er; det skal forbløffe, forføre, forstyrre og forandre – og det skal gjøres fremragende. Dette har museet lykkes med.

 

Telemark Museum 

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter sju enheter i midtre og nedre Telemark med til sammen 11 publikumsåpne anlegg og rundt 90.000 besøkende. Museet forvalter 130 bygninger, 100.000 gjenstander, 1,5 millioner fotografier samt store bok- og privatarkivsamlinger. I desember 2013 åpnet museets nyeste og eneste helårsåpne anlegg, DuVerden – det nye sjøfartsmuseet og vitensenteret i Porsgrunn.

 

Museet har stor spennvidde i sine anlegg og temaene som behandles. Ibsens historie i Telemark står sentralt – sammen med blant annet sjøfartshistorie, historiske eiendommer knyttet til herregårds- og industrihistorie samt musikk- og instrumenthistorie. Bevaring av materiell og immateriell kulturarv står sentralt for museet, som også tenker nytt i sin formidling – blant annet av matkultur. Telemark Museum har også gått nye veier i finansieringen av virksomheten, blant annet i samarbeid med Tekna om DuVerden, men også i etableringen av et nytt magasin for samlingene.

 

Museet har også funnet nye former for samarbeid med næringslivet og satser friskt på forskning og formidling. Dette gjenspeiles i tanken om å smelte sammen kulturhistorie og naturvitenskap i DuVerden, men også i andre satsinger som prøves ut og er under utvikling.

 

——————

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leder), museumssjef Cornelia Lönnroth fra Göteborgs stadsmuseum og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontaktperson:

Ib Thomsen, Tlf.: 905 79 805

——————–

På vegne av juryen

Liv Ramskjær; Tlf.: 924 27 878

 

 

—————————————————————————————————————

 

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

 

Juryen som utpeker prisvinneren består av tre uavhengige medlemmer, og utnevnes av styret i Norges museumsforbund. Prisen for 2014 blir delt ut på Det nasjonale museumsmøtet i Bergen under festmiddagen i Håkonshallen den 11. september.

 

Kriterier for prisen:

Årets museum skal gå til et museum i Norge som oppfyller ICOMs museumsdefinisjon og som har vist evne til nyskapende virksomhet og god forankring i samfunnet. Det skal være et museum som arbeider aktivt og innovativt med fornying, forskning, formidling eller forvaltning av samlingene, eller som har vist evne til nytenkning om museets samfunnsrolle. Juryen bedømmer de nominerte museene ut fra de følgende kriteriene:

 

–       Nyskapende – museet er et godt eksempel på innovativ, kreativ og nytenkende virksomhet på ett eller flere områder

 

–       Gjennomslag – museets arbeid har hatt særlig betydning for publikum og de særskilte grupper museet arbeider målrettet sammen med

 

–       Inspirator – museet kan fungere som et godt eksempel for utvikling av ny virksomhet i andre museer

 

Årets jury er (fra venstre): Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen, Cornelia Lönnroth, museumssjef ved Göteborgs stadsmuseum (som nylig ble kåret til Årets museum i Sverige) og juryleder Ib Thomsen, Stortingsrepresentant for FRP.

Arets museum_jury1

Foto: Liv Ramskjær/Norges museumsforbund

 

 

Forslag til kandidater til Årets museum 2014 sendes innen 1. juni 2014 til LR@museumsforbundet.no

 

 

Forslaget skal inneholde informasjon om:

–       Praktiske opplysninger om museet: Navn, adresse, web-adresse, telefon, e-post og kontaktperson på museet

 

–       Begrunnelse:

 

  • En setning om hvorfor museet bør få prisen
  • Kort oppsummering av begrunnelsen
  • Utfyllende begrunnelse (max to sider) som må gi:
    • En beskrivelse av museet som kan danne grunnlag for første vurdering av forslaget, samt beskrivelse av det som foreslås premiert. Gjerne med fotografier, brosjyrer eller annen relevant dokumentasjon
    • En vurdering av hvilke kriterier museet særlig oppfyller

 

 

–       Forslagsstiller:

  • Navn
  • Kontaktperson
  • Kontaktopplysninger: Adresse, telefon, epost

 

 

–       Hvem kan foreslå kandidater?

Fylkeskommuner

Kommuner

Styremedlemmer i Norges museumsforbund

Styremedlemmer i Norsk ICOM

Medlemmer av juryen

Ansatte i museene

 

For mer informasjon:

Norges museumsforbund ved Liv Ramskjær, 22 99 31 33/92427878

 

Tidligere prisvinnere:

2013     Popsenteret i Oslo

2012     Vest-Telemark Museum

2011     Norsk Teknisk Museum

2010     NTNU Vitenskapsmuseet

2009     Jærmuseet

2008     Lillehammer Kunstmuseum

2007     Museumssenteret i Salhus

2006     Internasjonalt Kultursenter og Museum

2005     Trøndelag Folkemuseum – Sverresborg

2004     Midt-Troms Museum

2003     Ingen prisutdeling

2002     Norsk Skogbruksmuseum

2001     Agder naturmuseum og botanisk hage

2000     Norsk folkemuseum

1999     Ryfylkemuseet

1998     Museet i Erkebispegården

1997     Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *