Om oss / Kontakt oss

Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling, opprettet i juni 1996.

 

Forbundet er en videreføring av (tidligere) Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer (NKKM) og Norsk Museumspedagogisk Forening. NKKM er fortsettelsen av Norske Museers Landsforbund som ble stiftet i 1918. I mai 2000 ble Norges museumsforbund slått sammen med Norske Naturhistoriske Museers Landsforbund (NNML). Samisk Museumslag ble tatt opp i Museumsforbundet som egen seksjon fra 2007 og Foreningen Norske Vitensentere fra 2009.

 

HM Dronning Sonja er Forbundets høye beskytter.

 

Museumsforbundet har 152 institusjonsmedlemmer, 240 personlige medlemmer og 9 assosierte medlemmer. Forbundet er åpent for alle typer museer. Virksomheten bygger på frivillig innsats og drives gjennom et styre, ni fagseksjoner og styreoppnevnte utvalg og komiteer. Sekretariatet holder til i Oslo. Bladet Museumsnytt utgis av ABM-media AS.

 

 

Fagseksjoner

 

Post- og besøksadresse

Universitetsgaten 14, 0164 Oslo
Telefon:  22 99 31 30

 

Fakturaadresse

museumsforbundet@faktura.poweroffice.net

 

E-post og telefon

  • Sekretariatet – Generelle henvendelser: 22 99 31 30
  • Liv Ramskjær – Generalsekretær, dir. tlf.: 22 99 31 30, mobil: 924 27 878
  • Eva Marie Sund, (vikar) dir. tlf. 22 99 31 30
  • Ingrid F. Danbolt, (i permisjon)
  • Joseph G. Sinnathamby
  • Museumsnytt– Tidsskrift for museer og kulturminnevern, tlf. 970 80 466

 

Liv RamskjærGeneralsekretær Liv Ramskjær. Foto: Unn Bjørge

 

Organisasjonsnummer 977237866