Aktuelt

2017
Sett av datoene 28. og 29. september for Norges museumsforbunds lederseminar!

Kjære museumsledere! Planleggingen av Museumsforbundets lederseminar 2017 er godt i gang, og vi har denne gangen gleden av å invitere dere til Scandic Kristiansand Bystranda i Kristiansand 28-29 september 2017.

 

Her følger en smakebit på programmet som har arbeidstittelen «Forandring fryder!»:

Museene befinner seg i et tidsskifte. Digitalisering, multikulturalisme, økende økonomisk ulikhet, sosial uro og fokus på klima- og miljøendringer er utviklingstrender som påvirker museets samfunnsrolle så vel som vår lederrolle, og som åpner for spørsmål om hva museene skal bli i fremtiden.

Samtidig strammes kulturbudsjettene inn, og for tredje året på rad har offentlige tilskudd sakket akterut i forhold til pris- og lønnsvekst. Dette har medført økte krav til effektivisering og omstilling, og for mange museer er det kommet til et punkt hvor det synes svært utfordrende å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Jakten på egeninntekter og prosjektmidler blir stadig viktigere, og prioriteringene stadig tøffere.

Så hvordan kan vi utvikle oss som museer i en omskiftelig tid med stadig sterkere innstramninger? Hvilke strategiske implikasjoner har dette, og hvordan sikrer vi oss den kompetansen vi trenger i fremtiden? Kan vi nyttiggjøre oss erfaringer fra lignende prosesser i andre land eller andre bransjer?

Og sist, men ikke minst: hvilke mulighetsrom finnes i denne utviklingen, og hvordan kan vi gripe disse for å skape positive prosesser som fører til omstilling, fornyelse og ny vekst?

Målgruppe: Toppledere og mellomledere ved norske museer.

Tid og sted: 28. og 29. september 2017 på Scandic Kristiansand Bystranda i Kristiansand sentrum.

Sett av datoene!

Invitasjon med fullstendig program og påmeldingsskjema kommer senere!

Vi ser frem til å treffe dere i Kristiansand, og ønsker velkommen til to dager med faglig påfyll og sosialt samvær.

Ved spørsmål: ta kontakt på: even.odegaard@mia.no.

Med vennlig hilsen
Norges Museumsforbund
Seksjon for ledelse


2016
Det relevante museum

 

Kurset Det relevante museum som arrangeres fra 17. – 21. oktober 2016 er nå åpent for påmelding.

 

https://relevantmuseum.wordpress.com/

 

 

Seksjon for ledelse inviterer til lederseminar 21. og 22. april 2016 – «Makt og avmakt»

 

Program:

 

Styret i seksjon for ledelse ønsker velkommen til Museumsforbundets lederseminar for 2016. Seminaret tar mål av seg til å være en arena for ledere og ledergrupper i norske museer, hvor vi gjennom foredrag, diskusjoner og samvær, kan få faglig påfyll, knytte bånd og inspirere hverandre. Tema for årets seminar er «Makt og avmakt», og vi har laget et variert program hvor dere får møte:

 

  • Olav Aaraas, direktør, Norsk Folkemuseum
  • Karin Hindsbo, direktør, KODE
  • Trond Kjærstad, høyskolelektor II, BI
  • William Hazell, seksjonsleder, Seksjon for arkiv, bibliotek og museum, Bergen kommune
  • David Fleming, director, National Museums Liverpool
  • Anette Trettebergstuen, politiker, Arbeiderpartiet
  • Svein Harberg, politiker, Høyre
  • Kristin Danielsen, biblioteksjef, Deichmanske bibliotek

Fullstendig program

 

 

Modernisering av stiftelsesloven

Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg for å gå gjennom og foreslå endringer i stiftelsesloven. For museene er dette en mulighet til bl.a. å komme med innspill til problematikken rundt eierstyrer og driftsstyrer som ikke er nevnt i dagens lov. Forslag til revidert stiftelseslov skal legges frem 30. september 2016, og vi ønsker derfor å sette av tid i programmet hvor det informeres om prosessen og hvor det gis mulighet til å komme med innspill. Dette vil skje mellom 14.00 og 15.00 på fredag, altså etter lunsj.

 

Se vedlagte lenke for ytterligere informasjon: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-modernisere-stiftelsesloven/id2474189/

 

Målgruppe: Toppledere og mellomledere ved norske museer.

 

 

Tid og sted: 21. og 22. april 2016 på Scandic Ørnen i Bergen sentrum.

 

 

2015

Museumsforbundets lederkonferanse  16. – 17. april 2015: DET PROSJEKTSTYRTE MUSEET
Program, praktisk info
Påmelding innen 10. mars: www.bit.ly/ledelsesseminar2015

 2014

Seminar på Losby Gods 7.-8. april 2014:  Ledelse og kommunikasjon i museumssektoren

2013

Årsmelding 2013

2012

Årsmelding 2012

2011

Referat fra årsmøtet 2011

Seminar: Organisasjonsmessige utfordringer og identitetsbygging i det nye museumslandskapet 

Seminar: Styrer og administrasjon under det konsoliderte regimet

 

2010

Årsmelding fra årsmøtet 2010

Referat fra årsmøtet 2010

Fagseminar på det nasjonale museumsmøtet i Trondheim: Metoder for selvevaluering og målstyring av museene 

Seminar: Utvikling av museene ved selvevaluering og målstyring 

 

2009

Referat fra årsmøtet 2009

Dagsorden årsmøte 2009

2008

Årsmelding for 2008

Referat fra årsmøtet 2008

Invitasjon til fagseminar 29. og 30. september i Trondheim

Innlegg fra seksjon for museumsledelse
ved Det nasjonale museumsmøtet i Stavanger 2008
Tema: organisasjonsutvikling
Marit Stadler Wærnes, DIFI:
Utvikling av ledelse og kompetanse i offentlig sektor
Siri Berntsen, StatoilHydro: Kompetanse

12. februar 2008 – case-basert strategiseminar på Det nasjonale museumsmøtet i Stavanger

2007

Årsmelding for 2007

Referat fra årsmøtet 2007

6. og 7. februar 2007 – seminar:
– Håndtering av konflikter i arbeidslivet
– Medietrening for museumsledere.

7. september 2007 – seminar på Det nasjonale museumsmøtet i Loen:
– Museumsscenarier mot 2025.

 

2006

Årsmelding for 2006

Referat fra årsmøtet 2006

6. september 2006 – seminar før Det nasjonale museumsmøtet i Stjørdal:
– Presentasjon av Seksjonen for museumsledelse ved Olav Aaraas, Norsk Folkemuseum
– Organisasjonsutvikling: Hvorledes utvikler vi ledere og medarbeidere?
– Innledning ved Aud Norlin, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
– ABM-utviklings strategier for styrking av museenes ledelse og organisasjon. Innledning ved Espen Hernes, ABM-utvikling
– Fusjon og interessenter: Hvordan motivere til gode endringsprosesser: Innledning ved Dag Arne Kristensen, direktør for samfunnskontakt i DnBNOR.

 

 

————-

Om seksjonen
Styret, medlemmer